KALK A/S vil gerne gå foran og er verdens første Cradle to Cradle certificerede kalkvirksomhed.

Med en Cradle to Cradle certificering af vores kalkprodukter har vi taget det første store skridt mod et 100 % genanvendeligt og åndbart murværk, hvor nutidens materialer bliver fremtidens miljøvenlige og sunde byggeri.

KALK A/S har, i samarbejde med arkitekter og bevaringshåndværkere, samlet mange interessante og nyttige artikler om kalk og om brugen af kalk til restaurering og til nybyggeri, i verdens første Kalkavis.

Citater fra avisen:

“Det vil sige, at jo tyndere røret bliver, jo højere op kan man suge vandet. Det er den måde, hvorpå man kan suge vand igennem et porøst materiale som kalk, fordi det reelt set består af små rør. Og det kaldes kapillærkraft.”
- Holger Bech Nielsen

”Jeg ønsker, at vi skal kunne være stolte af vores fag. Håndværkere skal kunne sige: Det der, det var jeg med til. Eller: Prøv at se det smukke hus, det har jeg været med til at bevare for eftertiden.”
- Mads Okking

”1960 markerer et skelsættende år i dansk byggeskik. Mere end 800 års byggeskik måtte vige for nye materialer og teknikker drevet frem af industrialiseringen. Det fik store konsekvenser for vedligeholdelsen og bevaringen af landets ældre bygninger”
- Søren Vadstrup