På Kirkens Forum  er der mange spændende og inspirationsrige oplevelser udover selve messen - der foregår nemlig også en masse på scenerne.

Kirkens Forum har i år to scener hvor der  præsenteres  mange spændende indlæg fra såvel udstillere som faglige kræfter, så husk at læse program for både Scene 1 og Scene 2 - Du skifter mellem scenerne på fanerne herunder.

Tryk på programpunkterne for at læse mere!

SCENE 1 - HAL D


I en kirkelig verden med mange regler kan det være svært at finde ud af, hvilke regler der gælder for netop for én selv. Også i byggesager kan det være svært. Stifterne vil derfor fortælle om, hvem der må hvad i byggesager, og hvordan man finder gode råd og vejledning.

Der er mange opgaver, I som arbejdsplads skal have styr på inden for arbejdsmiljøet. Det handler både om en række lovbundne opgaver som APV men også om psykisk arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og medarbejdernes trivsel.  For at hjælpe de folkekirkelige arbejdspladser med at løfte disse opgaver, har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet oprettet Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR). Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen.

Hvem er FAR?

FAR er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø. FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer. Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation, og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse, og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.

Kom og hør lederen af FAR, Hans Hjerrild, fortælle mere om hvad FAR kan hjælpe med.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

Mange kirkegårde er blevet for store, da flere og flere vælger kremering frem for kistebegravelser. Det giver et større og større areal med tomme gravpladser på kirkegårdene, der skal vedligeholdes. Denne udvikling presser kirkegårdenes økonomi, og er med til at skabe et behov for udviklingsplaner på kirkegårdene.  Samtidig skal den store værdi kirkegårdene har for samfundet og for den enkelte bevares og udvikles.

 Landskabsarkitekt Martina Rahkonen fortæller om hvordan man skaber fremtidens værdier på kirkegården, og hvordan arbejdet med en udviklingsplan kan sætte fokus på netop kirkegårdens værdi, identitet og kulturhistorie. Oplægget kan bidrage til at motivere menighedsrådene til at arbejde med udviklingsplaner, ved at give deltagerne inspiration til arbejdet.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

I pinsen var Haderslev værtsby for både et stort folkemøde om Reformationen og dens betydning i nutiden, og for folkekirkens officielle nationale fejring af 500-året for Reformationen.

Folkemødet var planlagt i et fællesskab mellem Haderslev Stift, Haderslev Domsogn og Haderslev Kommune.

Biskop Marianne Christiansen har været dybt involveret i planlægning af både folkemøde og festgudstjenesten, så derfor er det med stor glæde at Kirkens Forum byder Marianne Christiansen velkommen på scene med et oplæg netop om reformationen på årets messe.

I en kirkelig verden med mange regler kan det være svært at finde ud af, hvilke regler der gælder for netop for én selv. Også i byggesager kan det være svært. Stifterne vil derfor fortælle om, hvem der må hvad i byggesager, og hvordan man finder gode råd og vejledning.

Få endnu mere værdi af kirkens arbejde med 5 enkle trin til en dialog om visioner, som sætter meningen med menighedsrådsarbejdet øverst på dagsordenen. Det er menighedsrådets ansvar at sætte visioner, ønsker og drømme for kirkens liv og vækst i centrum for arbejdet. Ved at arbejde med visioner kan I få en nyttig rettesnor i det daglige arbejde – også når det kommer til driftsopgaver i relation til økonomi, løn, personale og bygninger. Vi ser nærmere på, hvordan I som menighedsråd kan arbejde med at realisere de ønsker og drømme, I har for jeres kirke. Det kræver, at der sættes tid og rum af til samtalen om, hvad I vil og kan.

Udviklingschef Vivi Rolskov Jensen fra Landsforeningen af Menighedsråd er oplægsholder.

Kom, lyt og få en guide til samtalen med hjem.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

Der er mange opgaver, I som arbejdsplads skal have styr på inden for arbejdsmiljøet. Det handler både om en række lovbundne opgaver som APV men også om psykisk arbejdsmiljø, det daglige samarbejde og medarbejdernes trivsel.  For at hjælpe de folkekirkelige arbejdspladser med at løfte disse opgaver, har Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet oprettet Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR). Det betyder, at alle folkekirkens organisationer, store som små, bakker op om og støtter arbejdsmiljørådgivningen.

Hvem er FAR?

FAR er en brancherettet rådgivningsenhed, som vejleder, rådgiver og hjælper folkekirkens parter i sager vedrørende arbejdsmiljø. FAR tilbyder de folkekirkelige arbejdspladser en kvalificeret og neutral rådgivning om forebyggelse og løsning af fysiske og psykiske arbejdsmiljøudfordringer. Konsulenterne bag Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har viden om den folkekirkelige struktur og organisation, og kan bidrage til meningsfuldt at skabe et bindeled mellem på den ene side folkekirkens kerneydelse, og på den anden side hensynstagen til medarbejdernes trivsel og udvikling.

Kom og hør lederen af FAR, Hans Hjerrild, fortælle mere om hvad FAR kan hjælpe med.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

Mange kirkegårde er blevet for store, da flere og flere vælger kremering frem for kistebegravelser. Det giver et større og større areal med tomme gravpladser på kirkegårdene, der skal vedligeholdes. Denne udvikling presser kirkegårdenes økonomi, og er med til at skabe et behov for udviklingsplaner på kirkegårdene.  Samtidig skal den store værdi kirkegårdene har for samfundet og for den enkelte bevares og udvikles.

 Landskabsarkitekt Martina Rahkonen fortæller om hvordan man skaber fremtidens værdier på kirkegården, og hvordan arbejdet med en udviklingsplan kan sætte fokus på netop kirkegårdens værdi, identitet og kulturhistorie. Oplægget kan bidrage til at motivere menighedsrådene til at arbejde med udviklingsplaner, ved at give deltagerne inspiration til arbejdet.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

Dåbstallet falder. Dåben er ikke længere en selvskreven handling, der byder et nyt lille menneske velkommen til verden og til menigheden. Det er den virkelighed, som rigtig mange af landets menighedsråd forholder sig til i deres sogn. Men hvordan kan man som kirke reagere, når dåben ikke længere er en fast tradition?

I projektet Folkekirkens Dåbsinitiativ har antropolog Sacha Kondrup indsamlet eksempler på aktiviteter, der fremmer dialogen om dåb. Du har derfor chancen for at høre om andre sognes erfaringer. Sacha vil fortælle om, hvordan præster, menighedsråd og andre har udviklet aktiviteter, der skaber en relation mellem kirke og barn/forældre. Og hun vil præsentere nogle af de overvejelser, som de lokale kirker har gjort sig undervejs. Fx om kirken skal henvende sig til nybagte forældre. Og om menigheden skal involveres i dåben. 

Kom, lyt og få inspiration med hjem.

 

Ovenstående foredrag er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd.

SCENE 2 - HAL E


Michael Andreassen fortæller om værdien af teleslynge i kirken og kommer bl.a. omkring følgende emner:

·         Høretab

·         Akustiske udfordringer i kirken

·         Høreapparater

·         Lovgivning

·         Fremtidens teleslynger

·         Dialog

Foredragsholder Anna Ilsøe fra Hjorthede Planteskole fortæller om det rigtige plantevalg.

Anne Stausholm er Landskabsarkitekt og fortæller om udviklingsplaner og drift.

v/ Marcelle Meier - Brøgger Arkitekter og Erik Møller Arkitekter 

De danske menighedsråd varetager – blandt mange andre opgaver - bevaring og vedligehold af de unikke kirkebygninger.

Parallelt med de nødvendige bevaringsindsatser er der ofte også drøftelser om ændringer af kirkens indretning. Ændringer der skal imødekomme behov og ønsker fra ansatte og menighed for en mere alsidig og samtidig brug af de historiske huse.

I nogle tilfælde er der rige muligheder for at skabe de ønskede forandringer, i andre tilfælde er de historiske værdier så signifikante, at selv små ændringer kan være vanskelige at realisere.

I indlægget vises eksempler på små og større ændringer af kirkernes brug og indretning. Eksemplerne belyser hvorfor det nogen gange ikke er så nemt, mens der andre steder kan udføres markante ændringer.

Indlægget kan måske give inspiration til debatten i netop din kirke.

ved oplægsholder Thea Bech-Petersen.

Hvad skyldes skader på indvendige overflader, hvordan undgår man skimmelproblemer, og hvilken type mørtel skal vælges til omfugning mellem granitkvadre? Teknologisk Instituts oplæg handler om undersøgelser af kirkebygninger og erfaringer med skader, f.eks. fugtproblemer i kirkerummet, algevækst og misfarvninger af overflader, saltforvitring i kirketårnet og skimmelproblemer i præstegårde.

Det kan være en kompleks opgave at renovere og vedligeholde kirkebygninger, da der ofte er tale om specielle murede konstruktioner med atypiske brugs- og opvarmningsmønstre. For at sikre den bedst mulige fremgangsmåde ved vedligehold eller skadesudbedring kræves et indgående kendskab til anvendte materialer i både nye som gamle kirker. Kom og hør nærmere om Teknologisk Instituts analyser af byggematerialer og muligheder for udbedring af skader på kirker, præstegårde eller andre til kirken hørende bygninger.

Miljøhusets erfaring er, at det betaler sig at arbejde med arbejdsmiljø. Hvis man lader det psykiske arbejdsmiljø være, så går det ned af bakke.

Der er mange måder at arbejde med det på. Kurser, møder, frokosten, samtaler, sociale sammenkomster og selvfølgelig i dagligdagen.

Oplægget kommer ind på betydningen af lovgivning om sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø og vigtigheden af samarbejde og udnyttelsen af de ansattes forskelligheder.

Foredrag ved Skafti Halldórsson, indehaver ProEnergi.

En ældre eller gammel præstegård kan i værste tilfælde være en møllesten om halsen på et landsogns økonomi, men med de rigtige forbedringer taget i den rette rækkefølge, kan det billede vendes til en afbalanceret økonomi.

I rigtig mange landsogne finder vi flotte gamle præstegårde markant beliggende i landsbyerne, og ofte centrum for et varieret ånds- og kulturliv.

Økonomisk set kan det imidlertid se helt anderledes ud.

Enorme udgifter til el og varme, en tvivlsom komfort for beboerne, en indretning der hører en anden tid til og en begrænset lejeindtægt.

Men sådan behøver det ikke at være.

Med den rigtige tilgang til renovering, hvor der sættes fokus på energiforbrug og komfort, kan man komme langt længere end de fleste regner med, og tages tingene i den rigtige rækkefølge, så betaler de til en hvis grad for sig selv. Komforten kan bringes op på moderne standard, og energiomkostningerne kan i samme omgang tit reduceres til det halve, og så bliver der en helt anden balance i økonomien.

I indlægget tages der udgangspunkt i faktisk udførte renoveringer.

Kirketeateret
Bibelhistorier som anderledes og nærværende teaterforestillinger for børn, konfirmander, unge og voksne. Kirketeateret ved skuespiller og forfatter Jens Jødal leverer levende teater for alle aldre. For børn og unge er humoren i forestillingerne et vigtigt element, mens alvoren og historiernes kerne bestemt ikke glemmes. Mange forestillinger er enmandsteater, nogle gange suppleret med bugtaling og rap - ved andre er der to skuespillere eller levende musik. Jens spiller på scenen et uddrag at forestillingen "Den fortabte søn", som har et budskab til både unge og voksne.

Se mere på www.kirketeateret.dk

 

Bibelen Live

Oplev bibelteksten blive levende på en ny og anderledes måde. Klaus Højgaard Laursen lever af, at reciterer og dramatiserer bibeltekster og har gjort det siden 2011. Repertoiret spænder fra bl.a. beretningen om Samson, Esters Bog og nogle af Davids Salmer i GT til Bjergprædikenen, hele Markusevangeliet og flere breve i NT. Senest er Jesu Lignelser Live kommet til og på scenen vil Klaus reciterer nogle af de mest kendte lignelser Jesus fortalte. Måske det kan give inspiration til et arrangement i jeres kirke og ellers kan det i hvert fald give stof til eftertanke.

 

Se mere på www.BibelenLive.dk

Tempa Håndværk laver flotte udskårne træfigurer der kan stå ved Kirken og på kirkegården.Tage Pedersen fra Tempa fortæller om skulpturerne og muligheder for placeringer ved kirkerne.

Der er fokus på medlemspleje i folkekirken og mange initiativer, som skal styrke og fastholde relationen til de mange medlemmer. Det gælder bl.a. begivenheder som dåb, konfirmation og vielse, hvor der er en oplagt anledning til kontakt med kirken.

Fælles for de mange initiativer er, at af indsatsen kun vil give resultater med en langsigtet og vedvarende indsats. Folkekirken skal i højere grad se medlemspleje som en integreret del af sit arbejde og det skal udmynte sig både strategisk og i det daglige arbejde hos menighedsråd, præster og medarbejdere.

De vigtigste værktøjer til at understøtte medlemsplejen i folkekirken vil være digitale, da de kan strukturere de nødvendige oplysninger, automatisere mange arbejdsgange og gøre det muligt at samarbejde om langsigtede resultater. Værktøjerne skal være tilpasset kirkens arbejde og følges op af visioner og godt indhold. De mange initiativer folkekirken lancerer i disse år er afgørende for, om medlemmerne også fremover bakker op om kirken. Derfor er det vigtigt, at de bidrager til reelt at styrke det enkelte medlems relation på lang sigt og ikke blot ender som gode idéer og enkeltstående projekter.

Kirkernes besøgstal synker og kirker bliver nødt til at lukke. Over hele Europa er det en udfordring som man må tage alvorligt.

I Karlskrona, i den svenske skærgård, har man valgt at gå helt nye veje og nytænke funktionerne i kirken.

Man ønsker en kirke som skal være åben døgnet rundt, hvor medarbejder fra kirken er tilgængelige; præster, diakoner og sorgmedarbejdere er parate til at hjælpe og trøste i en svær situation.

Selve kirken, Fredrikskyrkan, der er på UNESCO:s verdensarvsliste og regnes som et af Sveriges fornemmeste eksempel på den klassiske romerske barok, er tegnet af Nicodemus Tessin d.y. og indviet i 1744.

Arbejdet med kirken er i fuld gang og forventesat stå færdigt til 1. søndag i advent 2017.

Svenska Kyrkan valgte Drachmann Arkitekter til at realisere deres vision.

Ole Drachmann vil fortælle om arbejdet med kirken; hvilke indgreb man har lavet for at få en fleksibel og multifunktionel kirke samtidigt som den også skal restaureres og bevares for fremtiden.

Michael Andreassen fortæller om værdien af teleslynge i kirken og kommer bl.a. omkring følgende emner:

·         Høretab

·         Akustiske udfordringer i kirken

·         Høreapparater

·         Lovgivning

·         Fremtidens teleslynger

·         Dialog

Skal alle der rammes af, eller kommer i, en situation "der sætter dem ud af spillet" have psykologhjælp? Nødvendigvis ikke, men hjælp det skal de have! Alle har brug for at der er nogen der opfanger signalerne, og har modet til at tale med dem om det!

Det allervigtigste for et menneske i krise er at vi tør tale med dem om det.

Vi skal være gode til at spørge og lytte på den rigtige måde, og ikke komme med alverdens gode råd og løsningsforslag.

Omkring Kirken vil vi komme i kontakt med mennesker i krise. Det gælder ikke kun ”gæsterne” men i lige så høj grad os selv og vores kollegaer der oplever det.

Derfor er det vigtigt at vi er rustede til at turde, og kunne, tage fat i hinanden og få snakket.

Meget kan vi klare selv, men vi skal også have en plan for hvad vi gør når vi ikke slår til.

Jeg vil på mit korte indlæg fortælle om hvad det er der sker med os mennesker når vi bliver pressede, og hvordan vi så bedst kan forberede os på at håndtere det.

Så kan vi altid snakke mere på vores stand.

Thomas Philipsen har med 20 års erfaring i ambulancetjenesten og en uddannelse indenfor RITS (Reintegration af Traumatisk Stress), en stor praktisk erfaring der trækkes på i både undervisning, rådgivning og hans måde at tilgå emnet på.

Det stigende antal tomme gravpladser på de danske kirkegårde har åbnet op for debatten om hvordan kirkegården skal se ud i fremtiden.

Landskabsarkitekterne Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard fra VEGA landskab fortæller med udgangspunkt i deres erfaring med helende haver og stress-reducerende landskaber om, hvordan man kan nytænke den traditionelle kirkegård som en 'helende have'. 

Flere og flere danskere føler sig ikke længere hjemme i kirkegårdenes konforme ramme. Det giver derfor mening at nytænke de stramme rammer og bringe mere natur ind på de danske kirkegårde.

VEGA landskab fortæller, hvordan man med udgangspunkt i kirkegårdens historie kan bruge vilde blomster, træer og planter til at nytænke kirkegården, så den bedre imødekommer behovet for sorglindring og giver plads til flere forskellige måder at sørge på.

Foredraget er med udgangspunkt i en artikelserie omkring temaet 'fra de dødes gård til de levendes have'.

Kom og bliv inspireret og få et nyt blik på kirkegårdens potentiale.